Weclome to Nefza!

Nefza Map
Beja Bizerte Tabarka Mediterranean Sea Zweraa’ Wechteta Zaga Tebaba Wed Maaden el Jmila Eastern Nefza Western Nefza Maqtaa’ Hdid Cap Negro Bellif Jbal el Diis Dh’hirat Bouzna Gh’yadha Fatnassa

Dive Deeper Into Nefza's Regions

Wechteta

Cap NEGRO

ZWERAA'

Cap NEGRO

Wechteta

ZWERAA'

ZWERAA'

Cap NEGRO

Wechteta